ChurchillBen heeft lang gedacht dat hij getrouwd was met Ingeborg Albers. En hij dacht ook dat zijn oudste dochter net als hijzelf een Hakstege is. Vanmiddag heeft hij ontdekt – in de krant nota bene – dat de waarheid ietsje anders ligt. Beide vrouwen, 45 en 19 jaar oud, zijn Churchills: Ingeborg Churchill en Maartje Churchill. En dat is niet best.

Veel weet ik niet van onze stamvader. Winston deed goed werk in de Tweede Wereldoorlog, liet zich niet in de luren leggen door schoft Hitler en loodste zijn landgenoten en veel Europeanen op het vaste land naar betere tijden. En hij was erg groot, behoorlijk lelijk en veel te dik. Daarbij is hij ook nog dood. Heel erg dood zelfs: hij stierf in januari 1965, een kleine vier jaar te vroeg om mij te verwekken. Toch vermoedt mijn man een genetische verwantschap tussen de Britse politicus en mij. En via mij met onze dochter.

Wat zei Churchill namelijk: ‘Beslissingen kunnen het beste worden genomen door een groep mensen met een oneven aantal, waarbij een groep van drie net te groot is.’

Laat dit even op u inwerken.

Ja? Heeft u hem? Dat er dan dus een ‘groep’ van één persoon overblijft? Nou, die groep heet bij ons thuis Ingeborg. Of Maartje. Nooit Ben.

Had hij die krant maar niet moeten lezen.