Redigeren


Is een tekstschrijver eigenlijk wel nodig? Er zijn verschillende redenen om die vraag, althans gedeeltelijk, met ‘nee’ te beantwoorden.

  • Kiest u voor een ‘voor-en-door-concept’ (de tekst is vóór een bepaalde doelgroep, maar ook dóór die doelgroep)
  • Kunt u zelf goed inschatten wie uw doelgroep is en hoe u uw teksten daarop aan moet passen
  • Bent u goed thuis in het schrijven van aansprekende teksten met een mooie opbouw en een goede spanningsboog?

In dat geval is het voldoende de tekst te laten redigeren en/of erover te sparren met een tekstschrijver. IpScript zet voor u de puntjes op de I.