En de bestuurder? Die stapte op eigen kracht uit en nam de kuierlatten…