Op communicatieonline lees ik wat we instinctief misschien allemaal al wisten: onderzoek (van Christine Liebrecht Radboud Universiteit Nijmegen) toont aan dat het personeelsblad de betrokkenheid bij een bedrijf vergroot, mits het gericht is op de medewerker en de afstand met de lezer klein is.

Liebrecht analyseerde twintig personeelsbladen. De vraag luidde: In hoeverre heeft het personeelsblad invloed op de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie waarvoor zij werken?

De betrokkenheid bleek inderdaad hoger, maar dan wel wanneer

  • de aangehaalde personen in de artikelen dichtbij de lezer staan of een kritische toon hebben (versus personen die ver van de lezer af staan en die zich uitdrukken in politiek correcte clichés)
  • de informatie specifiek betrekking heeft op de medewerkers (versus informatie over de organisatie)
  • de functie van de artikelen opiniërend of beïnvloedend is (versus een informatieve functie).

Op basis van het onderzoek wordt afgeraden om te veel informatie gericht op de organisatie in het blad op te nemen. Redacties moeten hierin een goede balans vinden om een betrokken blad te produceren dat aansluit bij de organisatiedoelstellingen.

Voor de samenstellers van een personeelsblad betekent dat dat we zeer goed moeten kijken naar onze doelgroep en ons doel. Stem vorm en inhoud goed af op je lezers, zorg voor artikelen die de medewerkers aan ons ‘binden’. Het onderzoek van Liebrecht geeft aan, dat dat doorgaans beter lukt met stukken die niet te beleidsinhoudelijk zijn.

Volgens mij is de ’truc’ om de beleidsinhoudelijke informatie tussen de regels door te vermelden, uit te dragen. De mannen en vrouwen op de werkvloer willen weten wat het voor hún betekent. Kies daarvoor een human interest invalshoek, lok je lezers uit tot reageren en heb geduld: beetje bij beetje, blad na blad, neemt de binding met je personeel toe.