Blog

Symposium Acute Zorg Anders wordt vervolgd

Afgelopen donderdag organiseerde AZO het symposium Acute Zorg Anders: een programma voor meldkamercentralisten, GHOR-medewerkers, maar vooral ook ambulance- en SEH-verpleegkundigen. Ik heb dit symposium als erfenis van mijn vaste baan bij AZO meegenomen mijn freelancersbestaan in. Toen ik nog in dienst was van AZO trokken collega Sivera en ik als gedeeld projectleider de kar. Het leek niet handig mij halverwege de rit uit te laten stappen, dus heb ik het project tot het zoete einde toe mogen begeleiden. En het was gááf! Tot nu toe alleen maar positieve reacties en een opkomst waar we voor zo’n eerst keer een puntje aan kunnen zuigen: 112 deelnemers in totaal. Toeval: 112 -> 1-1-2?

Een half uurtje geleden komt het bericht dat AZO volgend jaar opnieuw een symposium over de Acute Zorg organiseert. En: of ik weer mee wil doen? Super: graag!

(Te) kort jurkje?

Als freelancer moet je zakelijk zijn. Contacten zoals je die met collega’s hebt, zijn soms wat lastig. Tegen opdrachtgevers kan ik niet gaan foeteren over werkdruk, korte nachten, onzekerheden en al helemaal niet over andere opdrachtgevers. Maar wel over te korte jurkjes? Waar veel been onderuit komt? Mijn been?

Vandaag zat ik met opdrachtgeefster Maret aan tafel. Wij hebben het leuk samen. Terwijl we de noten kraken die gekraakt moeten worden, passeren er altijd wat kwinkslagen en wat persoonlijker opmerkingen. Deze keer verzeilden we in een discussie over de lengte (eigenlijk ‘korte’, maar dat is nog geen woord in deze betekenis) van mijn jurkje.

Ik kocht het samen met mijn twee dochters. De oudste vond het niet kunnen: ‘Je hebt gewoon teveel been, mama. In de breedte, niet in de lengte’. Ze heeft helemaal gelijk: qua beenlengte heb ik niet vooraan gestaan, qua eetlust wel en dan ontwikkel je een soort olifantenpootjes. Maar mijn jongste dochter vindt dat dan weer dermate lief (ja dames: zo kunnen we onze minpuntjes óók bekijken!), dat ze zegt dat ik die stampertjes gewoon moet laten zien. Ergo: jurkje werd aangeschaft.

Terug naar Maret. We babbelden wat heen en weer over het al dan niet bedekken van mijn soort benen; toen ik haar kamer alweer had verlaten, stak ze nog even snel haar hoofd om de hoek om een oplossing achter me aan te roepen: ‘broeken dragen!’. Een bijzonder prettige, vrolijke manier om mijn weekend in te gaan. Of gaat het te ver? Moet ik proberen meer afstand te bewaren? Misschien wel, maar ik kán het niet en wil het niet: ik ben klef. Met tekst en met mensen. Ik geloof dat ik dat zo wil houden!

Kleffe tekst

Ik ben redelijk klef. Bovengemiddeld, za’k maar zeggen. Waarschijnlijk word ik daarom regelmatig gevraagd voor personeelsbladen en voor arbeidscommunicatie: daar kan ik me lekker uitleven op het saamhorigheidsgevoel. Heerlijk!

Als ik dan m’n interviews heb gedaan en m’n tekst heb uitgetikt, schuif ik bij de opdrachtgevers aan tafel voor hun zegen. Doorgaans zijn zij wat meer down to earth, nuchterder en geraken we in een ‘discussie’ of mijn verwoording hier en daar niet een beetje té is….

Ik ben blij met die feed back. Het is goed als een ander kritisch naar je teksten kijkt en bovendien schrijf ik óók voor de minder kleffe medemens; fijn dus dat ik rechtstreeks met hen heen en weer kan praten over de precieze toon. Het eind van het liedje is altijd hetzelfde: ik een beetje water bij de wijn, zij een beetje water bij de wijn en dan ‘staat’ ie als een huis! Vinden wij….

Een vrouwenhand en een paardentand….

Mijn eerste kerst als ondernemer. In mijn ‘vorige’ leven was het duidelijk: met kerst konden de voeten op tafel en het mondje roerde zich bijna constant: ofwel door geluid te produceren, ofwel door ergens op te kauwen ;-).

Nu is het anders. Er lag een flinke stapel werk op me te wachten en ik moest moeite doen me even in te houden. Mijn lief en vier bloedjes hebben tenslotte ook recht op aandacht. Maar het is me gelukt: kerstavond en de twee kerstdagen ben ik ver van de computer gebleven en heb ik zelfs kans gezien om het denken aan wat nog moet en hoe dat dan moet even stop te zetten.

Maar daarna: snel weer aan de slag gegaan. Kleine opdracht weggewerkt, andere dingen vast voorgekookt, wat research gedaan voor afspraken in de laatste week van het jaar.

Mijn oma zei altijd al: ‘een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil.’ Kortom: ik ben er weer klaar voor!!